Životní cesta

DĚTSTVÍ

Se světem léčivých rostlin jsem se začal setkávat už v dětství, při svých klukovských úrazech a nemocech, kdy jsem jako malý rošťák naslouchal babičce, jak vypráví o léčivých účincích některých rostlin ve chvílích, kdy mě těmito bylinami léčila. Babička už tehdy používala na mnoho lidských i zvířecích neduhů jen několik málo bylin, prostě ty co měla po ruce, protože rostly v blízkosti polí nebo na její zahrádce. Dědeček byl proutkař a léčivou sílu bylinek uměl změřit proutky vyrobenými ze stromů a keřů. Během dalších let jsem pak sám vyzkoušel mnohokrát čaje od babičky na kašel a nachlazení a začal se zajímat o to, z čeho nám babička ten čaj vaří. Na základní škole jsme v letech 1977 až 1985 sbírali a sušili předem určené bylinky, jako jsou třeba šípky nebo bez černý, které jsme předávali ve škole pro Československý farmaceutický průmysl. Když babička viděla můj zájem o bylinky, darovala mi starý herbář rostlin vydaný v roce 1927. Byl jsem nadšen a tím také začalo mé objevování léčivé síly bylinek.

 

PO VOJNĚ

V prvních letech po Sametové revoluci jsem byl mladý dvacetiletý kluk, nadšený tím, že můžu dělat to, co mě baví a nikdo mě nebude omezovat. Protože pocházím z rolnických rodů a miluji práci v přírodě, stal se ze mě soukromý zemědělec. Práce v zemědělství byla a je náročná, vyžaduje si od člověka vysoké pracovní nasazení a téměř celý jeho čas v životě. Právě proto, jsem omezil studium knih a začal prakticky využívat informace, které jsem již měl a léčit bylinkami sebe, rodinu a zvířata. Z mnoha pokusů vaření lektvarů a bylinných extraktů jich 60% bylo vysoce účinných a zbylých 40% minimálně zdraví podporovalo. Bylo to období, kdy bylo málo knih a informací zveřejňovaných o léčivých účincích rostlin. Porto jsem svými pokusy objevoval výrobu mastí, tinktur, směsi čajů a to tak, aby se léčivé účinky navzájem podporovaly a byly ve vzájemné harmonii.

 

MLÁDÍ

Bylo to životní období plné objevování živoucího života. Období, které mi ukázalo křehká pouta v rodinných, ale i v partnerských vztazích. Poprvé jsem se ocitl v situacích, kdy jsem se musel začít zajímat o sebepoznání, abych nemusel žít ve zlobě a nenávisti. Začal jsem navštěvovat kurzy o sebepoznání a velký základ v principech fungování energie těla jsem získal od Edgara Ta z Litvy. Ten mi dal základy fungování energetických toků, základy masáží a principy fungování energetických cest – meridiánů. Další léta jsem studoval na kurzech REIKY, SRT, Rodinné konstelace, a mnoho jiných způsobů čištění a léčení těla člověka. Všechny ty kurzy stály mnoho času a desetitisíce korun, ale všechny mně posouvali dále a dále k mému životnímu úkolu. Každý kurz mi přinášel nové informace a neustálé změny jak na mém fyzickém tělu, tak i na duchovních úrovních.

 

ZRÁNÍ

Velká změna v mém životě nastala, při studiu knihy Nová země od Edgara Thole. Tato kniha ve všech směrech a základech otřásla mým životem. Bylo to v době, kdy jsem měl krásnou a fungující firmu a měl dost času na studium, protože jsem byl sám bez partnerky. Studoval jsem jak duchovní literaturu OSHO, Sajbába, tak i byliny a recepty pro uzdravování. Chodil jsem do přírody a vnímal každé roční období. Celý svůj život jsem vnímal počasí a přírodu, protože jsem žil a pracoval v zemědělství. Choval jsem různá zvířata a pěstoval různé plodiny a tím jsem nabyl značné zkušenosti. V krásném zralém věku jsme se potkali se ženou, se kterou jsme se do sebe upřímně zamilovali. Přišla naše první a druhá dcera, ale nastala pro mě nová těžká situace v podnikání, kdy jsme přišli o všechny zakázky. Musel jsem propustit zaměstnance a zůstal na všechnu práci sám. To mně přimělo hledat další odpovědi na otázky PROČ a prošel jsem další cestou nových poznání, technik a uvědomění si sám sebe. Toto období a navazující události mi konečně přesně vyjevili mé životní poslání. Děkuji za všechny tyto životní zkušenosti, protože jen díky nim jsem mohl poznat to, na co jsem jen tajně myslel.  Zaměřil jsem se na stabilizaci finanční situace naší firmy a rodiny a tím přišla nová příležitost, jak v krátkém období dát naši finanční situaci do pořádku.

 

OBJEVENÉ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

Vesmír je v nás a my jsme vesmír a jen vývoj naší vnitřní a vnější duchovní oblasti nás může přivést k těm správným příležitostem. Vesmír nám dá vše, o co si zažádáme, ale dává nám to ve chvíli, kdy jsme na tyto dary připraveni. A podle svých zkušeností vím, že někdy to trvá dlouho a musel jsem v sobě a ve svém chování udělat mnoho změn, abych konečně mohl dělat to, co miluji a co mne úžasně baví. Miluji sbírat a pěstovat byliny a pak z nich připravovat lektvary na všelijaké neduhy. Všechny účinky zkouším na sobě a také na lidech ve svém blízkém okolí. Bylinky také nakupuji, protože není možné je všechny v mém okolí nasbírat nebo vypěstovat. Máme malou farmu a chováme se ženou koně, krávy, kozy, sbíráme a pěstujeme různé plody a byliny, žena vyrábí výborný kozí sýr s bylinkami. Naše malé dcery milují mléko od naší kozy Rozárky a já rád pojídám sýry od ženy. Dnes, když umím míchat a zpracovávat byliny do směsí, tak nám všem okolo přináší bylinky rychlou úlevu už v začátku zdravotních potíží.

Proto jsem tu, abych Vám předal nasbírané informace a zkušenosti.

 

Nedejme si přírodu

nrp2-2-nrp-728x90-g.gif

Share Button

Leave a Reply