Homocystein – indikátor zdraví a délky života

Co je homocystein?

 

Hcy je toxická aminokyselina vznikající neustále v našich buňkách a rychle se přeměňující v neškodné látky, ovšem za splnění určitých podmínek. My jsme sice v úvodu tuto látku označili jako něco jedovatého, ale skutečnost je taková, že naše tělo homocystein nezbytně potřebuje, a proto si jej samo i vytváří. Byl nalezen v buňkách všech živočišných druhů, rostlin i bakterií. Je natolik potřebný pro život buňky (pro její dýchání, tvorbu energie, výživu i rozmnožování), až vyvolává domněnku, že hrál v dávné minulosti zásadní roli při vzniku života na naší planetě.

 

gesundheit

 

Pokud v organismu probíhá vše tak, jak má, buněčný homocystein se v průběhu látkové výměny rozloží na dále zužitkovatelné neškodné látky. K tomuto procesu jsou nutné některé podmínky. Ty většina lidstva nezná, a proto je převážně neplní, což vede ke vzniku celopopulační hyperhomocysteinémie (dále jen hyHcy = zvýšení hladiny Hcy v krvi). Podstatným faktorem vzniku jsou především civilizační změny ve stravování. Rozdíly v hladinách Hcy odpovídají odlišnostem v národních stravovacích zvyklostech jednotlivých zemí.  Nebezpečné změny složení stravy jsou charakterizovány zvýšenou spotřebou bílkovin živočišného původu (masa, mléka a výrobků z nich) a poklesem spotřeby zdrojů, z nichž může lidské tělo čerpat kyselinu listovou a vitamín B6. Využití těchto dvou vitamínů se zhoršuje při vyšší konzumaci tuků. Jmenované vitamíny jsou nezbytné pro bezchybnou metabolizaci Hcy v buňkách. Poruší-li se jeho látková přeměna, stoupá hladina Hcy v krvi a začne se uplatňovat jeho toxicita.

 

Jestliže dojde k přebytku homocysteinu, jeho vysoká chemická aktivita přechází v agresivitu.

 

Poškozuje životně důležité enzymy – oslabuje nebo úplně vyřazuje jejich funkce a podněcuje vznik nebezpečných volných radikálů. Vyšší hladina homocysteinu byla nejprve prokázána u kardiovaskulárních onemocnění, tedy u nemocí srdce a cév (dále jen KVO). Později se přidaly další závažné choroby. Patří k nim žaludeční a dvanáctníkové vředy, zánětlivá onemocnění střev, revmatismus, deprese, demence včetně Alzheimerovy choroby, parkinsonismus, roztroušená skleróza, migrény, chronický únavový syndrom, poruchy plodnosti, předčasné porody, potraty, vrozené vývojové vady plodu, osteoporóza, alergie, pokles imunity, nádorová onemocnění, zvýšení hladiny škodlivého LDL cholesterolu. Jedná se tedy o nemoci, které můžeme shrnout pod název nemoci civilizační.

 

hand-holding-a-stethoscope

 

V dávné minulosti bylo obyvatelstvo decimováno takovými nemocemi, jako byl mor, cholera, neštovice nebo tyfus. Lepší hygiena, očkování, antibiotika a nepřehlédnutelný pokrok v medicíně nás již těchto zabijáků „zbavily“. Zůstaly jen běžné, například dětské a různé banální nemoci, které jsou léčitelné, po průběhu odezní bez následků. Objevila se však nová metla lidstva plíživě postihující spíše střední a vyšší věk a představující většinou trvalé poškození, mnohdy i končící smrtí. Začalo to zhruba v šedesátých letech minulého století, kdy dramaticky stoupl výskyt úmrtí na KVO a asi o pět let později začala přibývat také nádorová onemocnění. Obě skupiny představují velké utrpení a zkracují lidské životy o deset až patnáct let. Úmrtnost na KVO vzrostla v civilizovaných zemích natolik, že jev byl prohlášen za epidemii. Přes bouřlivý pokrok v technice a v chemii, které slouží lékařským účelům, přes úžasný vývoj diagnostických i léčebných metod nedošlo k takovému ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na KVO a nádory, jaké bychom mohli očekávat. Je to tím, že tyto postupy nepostihují základní příčiny. Těmi jsou z valné části civilizační změny ve skladbě stravy, ke kterým také došlo zhruba v polovině minulého století.

 

Zvláštní časová shoda, nemyslíte?

 

obst-tasche

 

 

Účinky toxicity se projevují porušením enzymů, vznikem volných radikálů, toxickým působením na funkce nervové soustavy, poškozováním vazivových vláken a tvorbou chybné DNA (což je mechanismus vzniku genových mutací). Nápravu přináší jen patřičně významné zvýšení každodenní dávky těchto vitamínů. Vědcům se nejprve podařilo určit, že tyto změny jsou příčinou narůstání výskytu infarktů a mozkových příhod. Teprve se značným časovým odstupem se začala rýsovat souvislost mezi růstem počtu infarktů a výskytem nádorů všech typů. Zasvěcený lékař již dnes nemůže mít pochybnosti o shodné příčině infarktů a nádorů, kterou je porucha nitrobuněčné metabolizace Hcy se vzestupem jeho hladiny v krvi.

 

HyHcy je nejčastější porucha zdraví, kterou má většina dospělých a dnes už i značná část dětí a mladých jedinců. Hladina Hcy by se měla pohybovat v rozmezí 4,5-6 (ženy), 5-7,5 (muži).

 

tabletten

 

 

Za vše mohou změny složení stravy, které doprovázejí rozvoj civilizace! V jídelníčku chybí některé zdroje kyseliny listové a vitamínů B6 a B12, které buňky potřebují, aby mohl být přebytečný Hcy metabolizován na neškodný methionin a nevznikala porucha s hromaděním Hcy. Není to jen otázka zdrojů, ale intenzivní zemědělskou výrobou potravin došlo až k tragickému poklesu obsahu těchto vitamínů v plodinách. Význam těchto vitamínů je v tom, že na jejich dostatku závisí úroveň metabolizace Hcy. Je-li hladina Hcy v krvi nízká, je člověk zdráv.

 

Řešení je ve vašich rukách. V současné době již existuje více poradců, kteří vám dokážou poradit, kde si dát změřit hladinu Hcy a pokud budete mít hodnoty vyšší, poradí vám, jak je snížit a tím docílit ochrany před dalším poškozováním vašeho organismu.

 

Libor 133

Jsme připraveni s vámi stav vašeho zdraví na základě výsledku z laboratoře konzultovata navrhnout vám způsob, jak váš organismus uvést bez léků, ale pouze za pomoci vitamínů a bylinek do rovnováhy a tím přispět k celkovému zdraví.

Pro konzultace se objednávejte  >>>    ZDE    <<< zavoláme vám do 48 hod

Libor Doležel       a       Ing. Alois Skýpala

A podrobněji o problému na webu:

http://www.karelerben.cz/

http://www.paralelnipece.cz/

Pevnému zdraví a dlouhému životu bez nemocí zdar!

Share Button

Leave a Reply